top of page
NY insta JUNI engleportalen (1).png

Gå Lysvegen med meg:)

Jeg har vært i kontakt med engler hele livet. Nå ønsker jeg og gi deg verktøy og veiledning slik at du selv kan lytte til englenes kjærlighetsfulle veiledning. Alle mine kurs og produkter er direkte kanalisert fra englene for å hjelpe deg med å finne indre ro og kontakt med englene. Ved å delta i EngleVerden og EngleKurs  så kan du gå lysvegen med meg mot den nye kjærlighetsjorden.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Min visjon for Engleportalen:)

Som navnet tilsier, så er jeg en portal for englenes budskap, kjærlighet, og veiledning. Alle har mulighet til å kommunisere med engler, og jeg ser på englenes budskap som en høyfrekvent kjærlighetskraft som vi alle har tilgang til. Jeg ønsker å gjøre englearbeid ENKELT og lett forenelig med din hverdag. Jeg bruker ofte ordet "Den Moderne Lysarbeider", da jeg ønsker å hjelpe deg med å høyne din frekvens i ditt liv og i din karriere. Du kan være en "Lysarbeider" enten du er et profesjonelt medium, lærer eller jurist! Uavhengig av bakgrunn og utdanning, så kaller englene på flere aktive og PRO Lysarbeidere i Norge nå, for å ta del inn i den kollektive oppvåkningen og oppgraderingen til lyset som skjer nå.
 

ALLE kan med enkle metoder bruke spirituelle verktøy med englene for å nå dypere inn i sin egen kraft, og gå på selvutviklings vegen i lyset. Det er slik med englene at de jobber "ego fritt", så når du kanaliserer fra engler så kan du være sikker på at det er lyset, og ikke ego og frykt som viser veg. Det er den vegen du kan gå med meg om du ønsker! Bli med i EngleVerden (meditasjonsapp) eller bli med på EngleKurs med meg, så viser jeg deg forskjellen på Lysvegen vs. ego-vegen.

Jeg var i kontakt med engler siden jeg var barn, men har utarbeidet metoder som gjør at du enkelt og med bevisst trening kan oppnå samme kommunikasjon og aktivere egen lyskraft:) Egentlig så er jeg en "jordnær" person som levde et "vanlig" liv i mange år. Men, englene kom til meg under min oppvåkning, og jeg fikk flere lysarbeideroppgaver som blant annet handlet om å jobbe med kollektiv og individuell energi. Dette innebar transformasjon av energi inn i lyset. Jeg har MYE erfaring med energiarbeid, og er ikke redd for "det mørke". Min styrke er å transformere ego, frykt og mørke inn til lys og kjærlighet. Jeg opparbeidet meg god trening med lysvegen og energiarbeid over flere år. Treningen fikk jeg 1:1 med englene:)

 

Jeg har også hatt ordinære jobber, som lærer, konsulent, karriereveileder, og mye annet. Jeg er utdannet Adjunkt og sosial antropolog, og har jobbet mye med flyktninger og. Jeg har også studert høyere  bevissthets innlæring på Master nivå, og utviklet kurs, programmer, apper for private næringsliv og for høyfrekvente spirituelle beeings som deg selv:) Titt inn i EngleVerden hvor du også finner "kurs oversikt" hvis du kunne tenke deg å jobbe med meg! Uansett karrierevei så har englene vært med meg gjennom livet. Denne tryggheten ønsker jeg og overføre til deg! Med tålmodighet så kan du også leve et liv i lyset med englene. Man trenger ikke gjøre healing og reading for å jobbe med engler. Det handler i grunn om å spre lys og kjærlighet, uansett hva man gjør på jorden. Det er dette som er LYSVEGEN.

 

Min visjon med Engleportalen er å vise deg den vegen <3

bottom of page